CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

< " Pierwsza Gala wręczenia stypendium Wielkopolskiej Izby Gospodarczej " | " Inwestycja w Gnieźnie – jak uzyskać wsparcie finansowe? " >


Porozumienie w sprawie stypendium podpisane

Data: 08.01.2021

W dniu 8 stycznia 2021 natapiało podpisanie aneksu do wcześniej przyjętego porozumienia pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Na mocy tego porozumienia, każdy z uczniów uczących się w roku szkolnym 2020/2021 w klasie patronackiej WIG, który otrzyma średnią powyżej 4,5 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre otrzyma półroczne stypendium o wartości 100zł/miesięcznie ufundowane przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą.

Ponieważ klasa patronacka Wielkopolskiej Izby Gospodarczej jest działaniem długofalowym i zaplanowanym na najbliższe lata powstał także katalog dla uczniów zainteresowanych praktyczną nauką zawodu, tak by wskazać potencjalnym zainteresowanym możliwości kształcenia oraz odbywania praktyk.

Katalog ten można pobrać: http://wig-wielkopolska.pl/wp-content/uploads/2021/01/FOLDER-SZKOLNICTWO.pdf

< " Pierwsza Gala wręczenia stypendium Wielkopolskiej Izby Gospodarczej " | " Inwestycja w Gnieźnie – jak uzyskać wsparcie finansowe? " >

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 25670