CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Pracownia Budowlana

W pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik budownictwa dla uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. CKP posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji tj B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. W pracowni budowlanej w wyniku kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż,
 • doboru materiałów do wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz robót wykończeniowych,
 • posługiwania się narzędziami budowlanymi i sprzętem pomocniczym,
 • składowania i transportowania materiałów,
 • wykonania murów i ścianek działowych z różnych materiałów,
 • przygotowania podłoży pod różnego rodzaju tynku,
 • wykonania tynków zewnętrznych, wewnętrznych oraz okładzin ściennych,
 • przygotowania zapraw,
 • wykonania robót konserwacyjnych, remontowych i naprawczych w obiektach budowlanych,
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań budowlanych,
 • zamawiać i rozliczać materiały stosowane w budownictwie,
 • posługiwania się dokumentacją budowlaną.


Pracownia wyposażona jest w:
 • stanowiska robocze do wykonania robót murarskich, tynkarskich,
 • zestaw narzędzi oraz materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie,
 • sprzęt kontrolno- pomiarowy,
 • rusztowania robocze.

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 3040

×

Od dnia 18.01.2021 zajęcia praktyczne w formie hybrydowej
(łączone stacjonarne z trybem nauczania na odległość).
Szczegóły w Zarządzeniu dyrektora CKZiU - LINK