CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego - Warsztaty dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Klasa I: Wiedza o sobie samym. 45 min/90 min
Cele:
 • rozwijanie umiejętności określania słabych i mocnych stron;
 • umiejętność określenia swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań;
 • praktyczna ocena swoich cech osobowościowych i możliwości w procesie planowania kariery zawodowej.
Zagadnienia:
 • cechy osobowości;
 • samoocena;
 • znaczenie pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami;
 • umiejętności, zdolności i zainteresowania – czym są i jaką odgrywają rolę w życiu.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • dyskusja;
 • praca indywidualna i w grupach.

Klasa II: Specyfika rynku pracy i metody efektywnego szukania pracy. 45 min/90 min
Cele:
 • zapoznanie z mechanizmem działania współczesnego rynku pracy;
 • poznanie efektywnych metod szukania pracy.
Zagadnienia:
 • podmioty i tendencje rozwojowe rynku pracy;
 • wymagania stawiane pracobiorcom;
 • jak efektywnie szukać pracy;
 • metody szukania pracy.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca indywidualna;
 • dyskusja.

Klasa III: Zaplanowanie swojej kariery edukacyjno-zawodowej udaną drogę do sukcesu. 45 min/90 min
Cele:
 • kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej;
 • uświadomienie, jak ważne jest przemyślane, świadome i samodzielne planowanie swojej kariery edukacyjnej i zawodowej;
 • poszerzenie wiedzy o ścieżkach kariery;
 • inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej;
 • zaznajomienie z zasadami skutecznego planowania i wyznaczania celu.
Zagadnienia:
 • planowanie kariery edukacyjno-zawodowej w sposób przemyślany, świadomy i samodzielny;
 • wybór odpowiedniej ścieżki kariery;
 • dążenie do wyznaczonego celu.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • dyskusja;
 • praca indywidualna i w grupach.

Klasa IV: Jak skutecznie wejść na rynek pracy – pisanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 45 min/90 min
Cele:
 • nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych;
 • nabycie umiejętności zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Zagadnienia:
 • jak i gdzie szukać pierwszej pracy;
 • zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych - życiorysu zawodowego (CV) oraz listu motywacyjnego;
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca indywidualna;
 • praca w grupach.

Dowiedz się więcej:

- Informacje ogólne

- Szkoły Gimnazjalne

- Ścieżki Prozawodowe

- Klub Doradcy Zawodowego

- Konferencje

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 2669

×

Od dnia 18.01.2021 zajęcia praktyczne w formie hybrydowej
(łączone stacjonarne z trybem nauczania na odległość).
Szczegóły w Zarządzeniu dyrektora CKZiU - LINK