CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego

Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w ramach swojej działalności oferuje uczniom powiatu gnieźnieńskiego na każdym szczeblu edukacyjnym konsultacje oraz warsztaty grupowe, a także udzielanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych uczniom i ich rodzicom.
Wszystkie usługi oferowane przez Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie są bezpłatne.


INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

Indywidualne rozmowy doradcze, to spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu określenie problemu edukacyjno-zawodowego i pomoc w jego rozwiązaniu.
W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego doradca zawodowy zachęca uczestnika do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej. Przeprowadzenie rozmowy indywidualnej w zakresie doradztwa zawodowego to początek zmian, na drodze której staje uczestnik. Uczestnik wychodząc ze spotkania będzie świadomy, że jest na początku drogi, że udział w rozmowie nie zwalnia go od obowiązku wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, że czekają go konkretne działania, za których realizację jest odpowiedzialny przed sobą, a nie przed doradcą.

Indywidualne konsultacje dla młodzieży oraz osób dorosłych udzielane są w dni nauki szkolnej w godzinach pracy Instytutu Doradztwa Zawodowego:
 • 800 - 1600 – poniedziałek, wtorek;
 • 800 - 1700 – środa;
 • 800 - 1300 – czwartek, piątek;
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno
(parter – pokój doradcy zawodowego).

Ze względu na prowadzenie zajęć, warsztatów oraz indywidualnych spotkań przez doradców zawodowych także poza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy termin ustalenia konsultacji indywidualnych pod numerem telefonu: 61-426-53-41.
Istnieje także możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu przeprowadzenia konsultacji indywidualnych po zebraniu grupy chętnych osób w poszczególnych szkołach i placówkach.


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW ORAZ WARSZTATÓW

Seminaria/warsztaty mogą odbyć się na terenie szkoły, gdy możliwe będzie spełnienie poniższych kryteriów:
 • szkoła powinna w miarę możliwości zapewnić sprawny sprzęt: komputer/laptop, projektor multimedialny/ekran;
 • sprzęt powinien być przygotowany przez pracownika szkoły przed zajęciami;
 • zajęcia powinny być uwzględnione w harmonogramie lekcyjnym, a nauczyciele i uczniowie poinformowani o zmianach;
 • zajęcia powinny odbywać się w miarę możliwości w sali lekcyjnej (nie powinna to być biblioteka, hol ani stołówka);
 • klasy nie powinny być łączone.

Istnieje możliwość uzgodnienia tematyki warsztatów pod indywidualne zapotrzebowanie uczniów oraz nauczycieli.

Dowiedz się więcej:

- Szkoły Gimnazjalne

- Szkoły Ponadgimnazjalne

- Ścieżki Prozawodowe

- Klub Doradcy Zawodowego

- Konferencje

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 3036

×

Od dnia 18.01.2021 zajęcia praktyczne w formie hybrydowej
(łączone stacjonarne z trybem nauczania na odległość).
Szczegóły w Zarządzeniu dyrektora CKZiU - LINK