CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego - Warsztaty dla uczniów

Klasa VII SP / Klasa II GIM: Motywacja – przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. 45 min/90 min
Cele:
 • przekazanie podstawowych informacji o motywacji;
 • zainspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania;
 • zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją i tym, co ich demotywuje.
Poruszane zagadnienia:
 • sposoby definiowania motywacji;
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna;
 • czynniki motywujące i demotywujące;
 • znaczenie motywacji w życiu człowieka.
Metody pracy:
 • dyskusja;
 • praca indywidualna i zespołowa;
 • miniwykład.

Klasa VII SP / Klasa II GIM: Jaki jestem? Oto jest pytanie. 45 min/90 min
Cele:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości;
 • podniesienie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału;
 • rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości;
 • poznanie roli zainteresowań w życiu człowieka;
 • identyfikacja własnych zainteresowań;
 • identyfikacja własnych motywów działania.
Zagadnienia:
 • cechy osobowości;
 • samoocena;
 • inni jako źródło informacji o nas;
 • znaczenie pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami
 • zainteresowania – czym są i jaką odgrywają rolę w życiu;
 • zainteresowania jako źródła informacji o człowieku;
 • motywy wyboru zainteresowań wskazówką dla decyzji zawodowych.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca indywidualna;
 • praca w grupach;
 • dyskusja.

Klasa VIII SP / Klasa III GIM: Moje decyzje – cele i plany edukacyjno-zawodowe. 45 min/90 min
Cele:
 • zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu decyzyjnego;
 • identyfikacja osobistego stylu podejmowania decyzji;
 • wygenerowanie pomysłów na przyszłość zawodową;
Zagadnienia:
 • proces podejmowania decyzji;
 • style podejmowania decyzji;
 • przełożenie zgromadzonej dotychczas wiedzy o sobie na pomysły zawodowe
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca w grupach;
 • dyskusja.

Doradcy zawodowi biorą udział w targach edukacyjnych organizowanych przez gimnazja.
UWAGA: Zajęcia z klasami VII szkoły podstawowej odbywają się wyłącznie w CKP w Gnieźnie.

Dowiedz się więcej:

- Informacje ogólne

- Seminarium

- Zajęcia z Rodzicami

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 3040

×

Od dnia 18.01.2021 zajęcia praktyczne w formie hybrydowej
(łączone stacjonarne z trybem nauczania na odległość).
Szczegóły w Zarządzeniu dyrektora CKZiU - LINK