CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

KWALIFIKACJE

Data: 10.09.2020

Wykaz upoważnień OKE do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części praktycznej

722307 Operator obrabiarek skrawających
M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
741201 Elektromechanik
EE.04 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
311504 Technik mechanik
MG.9 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
311909 Technik automatyk
EE.17 - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
711204 Murarz – tynkarz
BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
311410 Technik mechatronik
EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
723310 Mechanik – monter maszyn i urządzeń
MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
311204 Technik budownictwa
BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
3113030 Technik elektryk
EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
311513 Technik pojazdów samochodowych
MG.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
MG.16 - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
722204 Ślusarz
MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
741103 Elektryk
EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
311504 Technik mechanik
MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
742118 Mechatronik
EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 3043

×

Od dnia 18.01.2021 zajęcia praktyczne w formie hybrydowej
(łączone stacjonarne z trybem nauczania na odległość).
Szczegóły w Zarządzeniu dyrektora CKZiU - LINK