CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

KWALIFIKACJE

Data: 10.09.2020

Wykaz upoważnień OKE do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części praktycznej

722307 Operator obrabiarek skrawających
M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
741201 Elektromechanik
EE.04 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
311504 Technik mechanik
MG.9 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
311909 Technik automatyk
EE.17 - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
711204 Murarz – tynkarz
BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
311410 Technik mechatronik
EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
723310 Mechanik – monter maszyn i urządzeń
MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
311204 Technik budownictwa
BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
3113030 Technik elektryk
EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
311513 Technik pojazdów samochodowych
MG.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
MG.16 - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
722204 Ślusarz
MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
741103 Elektryk
EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
311504 Technik mechanik
MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
742118 Mechatronik
EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 19584

×

NUMER KONTAKTOWY DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
572 166 081


4 czerwca (tj. piątek) 2021r. CKZiU będzie nieczynny.

Informujemy, że piątek 4 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych i pracy dla pracowników Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – za święto
przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego
dnia wolnego od pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego